.

M&M auto s.r.o.

Sídlo firmy:

Haanova 46A
851 04  Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO:55157971
DIČ: 2121893620

Číslo účtu: (IBAN)
SK26 1100 0000 0029 4614 2527

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46974/T

Adresa prevádzky:

Ružindolská 3180/16
917 01 Trnava

Kontaktujte nás:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vaše meno a priezvisko

Náš tím

Milan

CEO

“The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool.”

Petra

 Director

“A woman is like a tea bag; you never know how strong it is until it’s in hot water.”

Autoprislušenstvo v číslach

Happy clients
+
Years of work
+
Cups of coffee
+